บริการตรวจสอบข้อมูลยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต Citibank

บริการตรวจสอบข้อมูลยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต Citibank

ท่านผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของซิตี้แบงค์ น่าจะสามารถทราบรายละเอียดบัญชีของท่าได้จากการรับจดหมายค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของท่านได้อีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคออนไลน์ ด้วยการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดบัญชีผ่านเว็บไซต์

โดยคุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ตามความสะดวกของคุณ คุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ล่าสุด และย้อนหลัง 12 เดือน ได้ง่ายๆ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย 2 ทางเลือก ในการเข้าสู่ระบบ 2 ทางเลือกในการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th และเข้าสู่หมวดหมู่บริการออนไลน์ โดยสามารุเข้าสูระบบได้ด้วย 2ช่องทางคือ

1. เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรเครดิต
และวันหมดอายุของบัตร

2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
Easy-Step

 

 

 

 

 

 

เพียงเท่านี้ คุณก็จะทราบรายละเอียดการเคลื่อนไหวของบัญชีของคุณได้แล้ว