ศึกษาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตก่อนสมัครทำบัตรเครดิต

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่คุณต้องการสมัครทำบัตรเครดิต

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีหลายประเภทตามกลุ่มการใช้งานและผู้ออกบัตรเครดิตผู้ให้บริการซึ่งมีทั้งที่เป็นธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกร  ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารซิตี้แบงก์   ธนาคารกรุงศรี  ธนาคารธหารไทย เป็นต้น  หรือ ผู้ออกบัตรที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น  บริษัท บัตรกรุงไทย (บัตรเครดิตเคทีซี)  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์) บริษัท ธนสินทรพย์ (บัตรเครดิตอิออน)  เป็นต้น  ดังนั้น คุณจึงมีสิทธิ์เป็นผู้เลือกสมัครบัตร  จึงควรเลือกสมัครทำบัตรเครดิตให้ตรงกับความต้องการของคุณที่สุด

การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

เมื่อทราบวัตถุประสงค์การสมัครทำบัตรเครดิตของคุณแล้ว  ควรศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ต้องการสมัครว่าคุณจะเลือกสมัครทำบัตรเครดิตใบใดที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ และจะเลือกสมัครทำบัตรเครดิตกับธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใด

โดยธนาคารจะมีบัตรเครดิตให้คุณเลือกหลายแบรนด์ ได้แก่  VISA , MasterCard , JCB , American Standard (AMEX)  และ Union Pay  (แต่ละธนาคารอาจให้บริการไม่ครบทุกแบรนด์)  โดยแต่ละแบรนด์บัตรเครดิตจะมีคุณสมบัติการใช้งานที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และสิทธิประโยชน์ประกอบบัตรเครดิตแตกต่างกัน

แล้วผู้ต้องการสมัครทำบัตรเครดิตจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรเครดิตแต่ละใบนั้นมีคุณสมบัติและสิทธิพิเศษอย่างไรบ้าง ?

ในยุคสังคม 4.0 ปัจจุบันนี้  การสมัครทำบัตรเครดิตมีหลากหลายช่องทางทั้งการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์  คุณจึงสามารถหาข้อมูลของสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตใบที่ต้องการสมัครได้ง่าย เช่น

  • จากใบสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร
  • จากเว็บของธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิตซึ่งอาจรับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ไปด้วยกัน
  • จากเจ้าหน้าที่ / ตัวแทนขายของธนาคารที่ชักชวนคุณสมัครทำบัตรเครดิต
  • ติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า Call Center ของธนาคารที่สนใจสมัครทำบัตรเครดิต
  • เข้าเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งเว็บเหล่านี้อาจมีข้อมูลสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ด้วย

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออก แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products)  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดที่สำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยได้ให้ความสำคัญ กับหลักการ 5 ข้อ ได้แก่

  • การเปิดเผยข้อมูลควรทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน
  • ชัดเจนและตรงประเด็น
  • ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  • เน้นข้อมูลที่สำคัญ
  • สามารถนำไปเปรียบเทียบได้

ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะจัดทำตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตไว้ให้ผู้สนใจสมัครทำบัตรเครดิตได้ทำการอ่านศึกษารายละเอียดก่อนเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจสมัครทำบัตรเครดิตกับธนาคารต่อไป

นอกจากนั้นแนวนโยบายนี้ ยังกำหนดรายละเอียดให้รวมไปถึง ควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทำสัญญา ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทำสัญญา และระหว่างที่สัญญาของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลบังคับใช้

เมื่อคุณได้ศึกษาข้อมูลบัตรเครดิต และมีข้อสรุปที่จะเลือกสมัครทำบัตรเครดิตใบใดกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใดได้แล้ว  ต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญที่คุณต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครทำบัตรเครดิตกับธนาคารต่อไป  โดยดูรายละเอียดได้จากขั้นตอน “การเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครทำบัตรเครดิต

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์