การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและบริหารวงเงิน

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และบริหารวงเงินบัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า ชำระค่าบริการ หรือเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต เมื่อครบรอบเทอมการใช้งานบัตรเครดิต (วันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิตประจำเดือน ซึ่งจะกำหนดเป็นวันที่ชัดเจนของแต่ละเดือน เช่น ทุกวันที่ 10 ของเดือน เป็นต้น) ธนาคารจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและจัดส่งแจ้งให้คุณได้รับทราบ  โดยธนาคารอาจมีช่องทางการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไว้ให้คุณหลายช่องทาง เช่น

ช่องทางแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน e-mail ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • การแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านเว็บไชต์ของธนาคาร (ผู้ถือบัตรเครดิตต้องสมัครใช้บริการ)
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน SMS กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน Mobile Application

โดยการจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ จะเป็นพื้นฐานในการแจ้งข้อมูลของธนาคาร  หากคุณต้องการรับบริการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านช่องทางอื่นอาจต้องติดต่อกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่คุณถืออยู่เพื่อขอใช้บริการเพิ่มเติม

การชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

องค์ประกอบสำคัญของการใช้บัตรเครดิตก็คือการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต  คุณสามารถชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตได้โดยดูจากเอกสารแสดงยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ธนาคารจะจัดส่งให้กับคุณตามรอบบัญชีบัตรเครดิตที่คุณมีอยู่  หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตตามช่องทางที่มีการให้บริการ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร  ผ่านสาขาของธนาคาร  ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) และ  mobile application เป็นต้น

คุณสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตนี้ไปชำระเงินที่สาขาของธนาคารหรือพาร์ทเนอร์ที่รับชำระบัตรเครดิตของธนาคาร เช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารพันธมิตรที่แจ้งไว้    นอกจากนี้บางธนาคารอาจจะอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตโดยการสมัครตัดชำระจากบัญชีออมทรัพย์ของคุณ (Direct debit)   ชำระผ่าน mobile banking  ชำระผ่านเน็ตแบงกิ้งได้ซึ่งรูปแบบต่างๆนี้ จะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนั้นมีช่องทางการรับชำระที่หลากหลายเพียงใดและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากน้อยเพียงใดคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

สอบถามยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ในระหว่างที่คุณใช้บัตรเครดิต หากคุณต้องการทราบยอดหนี้บัตรเครดิตที่คุณใช้จ่ายไปแล้วว่า ปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าไรแล้วก่อนถึงวันครบรอบตัดรอบบัญชี คุณสามารถติดต่อไปยัง call center ของธนาคารหรือเพื่อสอบถามยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นระหว่างรอบบัญชีได้นอกจากนี้อาจจะสมัครผ่าน internet banking , mobile application  เพื่อเช็คยอดค่าใช้บัตรเครดิตได้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนั้นจะมีบริการให้คุณมากน้อยเพียงใด

มีสิ่งสำคัญให้พึงระลึกเสมอ คือ “บัตรเครดิตเป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากใช้บัตรเครดิตไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดหนี้สินตามมาเป็นภาระในอนาคต”    ดังนั้น ก่อนใช้บัตรเครดิตจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าต้องใช้จ่ายบัตรเครดิตให้คุ้มค่า และอย่าใช้บัตรเครดิตจนเพลิน ควรต้องบริหารการใช้จ่ายอยู่เสมอเพื่อให้สามารถชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ใช้ไปได้อย่างพอดี ถือเป็นการใช้บัตรเครดิตอย่างมีประโยชน์  แล้วยังช่วยบริหารการเงินของคุณให้ได้ดีด้วย

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์