การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร – การสมัครบัตรเครดิต

ก่อนดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารคุณ ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ และให้คะแนนเต็มสิบเกี่ยวกับ

  • ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ (หนี้สินของคุณที่มีกับธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตอื่นๆ มีจำนวนมากหรือไม่  เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนแล้วคุณผ่อนชำระหนี้สินไปสัดส่วนเท่าใด)
  • ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคุณ  (มีหลักแหล่งที่ตั้งชัดเจน ติดต่อง่ายสะดวก  เบอร์มือถือของคุณที่ให้กับธนาคารไว้ใช้งานได้ ติดต่อได้จริง)

ข้อวิตกกังวลในการสมัครบัตรเครดิต

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเป็นข้อวิตกกังวลของผู้สมัครหลายๆคน  เนื่องจากผู้ต้องการสมัครทำบัตรเครดิตบางคนอาจเคยยื่นใบสมัครบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ถูกปฏิเสธไม่อนุมัติบัตร   แต่กับอีกหลายคนพึ่งจะเป็นผู้สมัครทำบัตรเครดิตหน้าใหม่  และอยากรู้ว่าธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั้น จะพิจารณาอะไรบ้าง  แล้วเรามีมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติวเงินบัตรเครดิตหรือไม่   หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่า ตนเองรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ทำไมธนาคารที่ได้ยื่นใบสมัครบัตรเครดิตไปถึงไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้สักที หรือหลายคนก็ถูกปฏิเสธการสมัครบัตรเครดิตไปแล้ว

การที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนไม่ได้เป็นหลักประกัน 100% ว่าผู้สมัครทำบัตรเครดิตคนนั้นจะได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต  เนื่องจากธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้ได้นั้น จะพิจารณาองค์ประกอบอื่นร่วมไปด้วย

องค์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

  • รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

   รายได้ของผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือมีหลักประกันตามข้กำหนดของธนาคาร

  • ความสามารถในการชำระหนี้

ธนาคารพิจารณาจากรายได้ประจำที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตได้รับเฉลี่ยต่อเดือนเทียบกับสัดส่วนของภาะหนี้สินที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตมีอยู่ และมีภารรระต้องชำระต่อเดือน ซึ่งหากสัดส่วน หนี้สินต่อรายได้มีค่าสูงมากจนธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตไม่อาจสามารถชำระหนี้สินบัตรเครดิตได้ ธนาคารก็อาจจะปฏิเสธไม่อนุมัติบัตรเครดิตในครั้งนี้

หมายเหตุ : หากคุณต้องการสมัครทำบัตรเครดิตใหม่หลังจากที่ทราบผลการปฏิเสธไปในครั้งแรกแล้ว ควรยื่นใบสมัครทำบัตรเครดิตครั้งใหม่ให้ห่างจากครั้งที่ถูกปฏิเสธล่าสุดไปอย่างน้อย 180 วัน

  • ข้อมูลเครดิตของผู้สมัครบัตรเครดิต จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ในการสมัครทำบัตรเครดิตนั้น ธนาคารจะให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครบัตรเครดิตให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของผู้สมัครบัตรเครดิตกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโรหรือ NCB)  ซึ่งข้อมูลเครดิตบูโรนี้ ธนาคารจะใช้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ร่วมกับพฤติกรรมการเป็นหนี้ของผู้สมัครทำบัตรเครดิตโดยข้อมูลที่ได้รับจากเครดิตบูโร จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีสินเชื่อ เงินกู้ บัตรเครดิต ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารหรือไม่ใช่ธนาคารที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรอยู่

ในการพิจารณาข้อมูลสินเชื่อจากเครดิตบูโร ส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั้นมีมูลหนี้ ยอดหนี้ หรือภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือนเท่าไหร่  โดยธนาคารอาจใช้ข้อมูลนี้ ในการคำนวณร่วมกับสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ประจำเดือนเพื่อหาความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็นเพียงข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ธนาคารจะอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตได้

  • ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อของผู้สมัครบัตรเครดิต

ธนาคารจะพิจารณาที่อยู่ / สถานที่ติดต่อของผู้สมัครทำบัตรเครดิต ซึ่งที่อยู่ของผู้สมัครสามารถระบุเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือระบุเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตพักอาศัยอยู่จริงซึ่งอาจจะเป็นบ้านเช่า  คอนโด หรือ ห้องพัก ได้ เพื่อให้ธนาคารสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณสามารถติดต่อได้ หรือเพื่อที่ธนาคารจะได้ส่งเอกสารธุรกรรมทางการเงินที่คุณมีอยู่หากได้รับอนุมัติบัตรเครดิตแล้ว  นอกจากนั้นที่อยู่ที่ระบุไว้นั่นจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ธนาคารว่าจะสามารถติดต่อยืนยันตัวตนกับผู้สมัครทำบัตรเครดิต ได้

  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ธนาคารจำเป็นจะต้องร้องขอจากผู้สมัครทำบัตรเครดิต โดยปกติธนาคารต้องการหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สมัครบัตรเครดิต ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน  หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน    โดยหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ธนาคารจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล โดยธนาคารอาจจะโทรศัพท์ไปยืนยันตัวตนกับคุณตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง 3 หมายเลข

เมื่อคุณทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ความสามารถในการชำระหนี้ , ข้อมูลเครดิตของผู้สมัครบัตรเครดิต จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด , ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อของผู้สมัครบัตรเครดิต , หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  ที่ธนาคารใช้จะใช้พิจารณาประกอบการอนุมัติวงเงินบัตเครดิตแล้ว   คุณลองย้อนกับไปดูผลประเมินของคุณในช่วงแรกในด้าน    ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของ , ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคุณ  หากผลประเมินของคุณมีคะแนนดี  คะแนนสูงมากกว่าครึ่ง คุณก้อมีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตแล้ว

หลังจากที่ส่งใบสมัครไปให้กับธนาคารและรอเวลาให้ธนาคารพิจารณาใบสมัครบัตรเครดิตของคุณ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักพัก 1-2 สัปดาห์  หรือบางธนาคารอาจใช้เวลานานนับเดือนได้  ช่วงเวลาในระหว่างนี้คุณสามารถติดตามสถานะใบสมัครบัตรเครดิตของคุณหรือติดตามผลการสมัครได้  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากขั้นตอน “ติดตามผลการสมัครทำบัตรเครดิต

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์