การเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครทำบัตรเครดิต

การเตรียมเอกสาร และเอกสารสำคัญในการสมัครทำบัตรเครดิต

เอกสารการสมัครทำบัตรเครดิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้สมัครทำบัตรเครดิต เพราะเป็นหลักฐานแสดงให้ธนาคารทราบได้ว่าคุณมีตัวตนจริง สามารถติดต่อและตรวจสอบได้  มีหลักฐานยืนยันแสดงรายได้ที่คุณมีจริง  และมีรายได้ตรงกับคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนด

ดังนั้น เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าคุณจะสมัครทำบัตรเครดิตใบใดกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใด   ต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครทำบัตรเครดิต

เอกสารที่ในการสมัครทำบัตรเครดิต

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทำบัตรเครดิตนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ยื่นใบสมัครทำบัตรเครดิตว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้าง ซึ่งคุณสามารถดูได้จากใบสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ชักชวนคุณสมัครทำบัตรเครดิตโดยตรง  โดยทั่วไปการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตกับธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิต มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครบัตรเครดิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเครดิต
  • เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ทั้งนี้  เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิตนั้นธนาคารที่รับสมัครบัตรเครดิตแต่ละแห่งอาจจะพิจารณาจากผู้สมัครบัตรเครดิต  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครบัตรเครดิต เป็นพนักงานหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำ

ธนาคารต้องการเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนเป็นรายเดือน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงเอกสารที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน ผู้สมัครทำบัตรเครดิตอาจใช้เอกสารอย่างอื่นยื่นทดแทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน  เอกสารแสดงการชำระภาษีประจำปีของผู้สมัครทำบัตรเครดิต ทั้งนี้ ผู้สมัครทำบัตรเครดิตควรยื่นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นประกอบไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

          กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครบัตรเครดิต ที่ใช้บัญชีเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ในการสมัครทำบัตรเครดิต  ธนาคารจะร้องขอเอกสารที่แสดงถึงบัญชีเงินฝากที่คุณมีอยู่กับสถาบันการเงินเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นหลักประกันในการสมัครทำบัตรเครดิต

         ทั้งนี้  ธนาคารผู้รับสมัครบัตรเครดิตบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้สมัครบัตรเครดิตยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  – 6 เดือน ของบัญชีธนาคารที่มีรายได้ประจำเข้า (เช่น บัญชีเงินเดือน)    เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบเป็นเอกสารแสดงรายได้ประจำของผู้สมัครทำบัตรเครดิต

เมื่อเอกสารสำหรับใช้สมัครทำบัตรเครดิตของของคุณถูกจัดเตรียมครบถ้วน และถูกต้องแล้ว  คุณจงมั่นใจและพร้อมสำหรับการสมัครทำบัตรเครดิตใบที่คุณต้องการแล้ว  โดยเราขอกล่าวถึงประเด็นที่เป็นขั้นตอนและช่องทางในการยื่นใบสมัครทำบัตรเครดิตของคุณแก่ธนาคาร  โดยมีช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต คือ การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์  และการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ   โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก ขั้นตอน “ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์