การเปิดใช้งานบัตรเครดิต และการใช้บัตรเครดิต

การเปิดใช้งานบัตรเครดิตเมื่อได้รับอนุมัติบัตรเครดิต (สำหรับมือใหม่) และการใช้บัตรเครดิต

การเปิดใช้งานบัตรเครดิตถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลายคน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารอำนวยความสะดวกในการเปิดใช้งานบัตรเครดิตไว้มาก ผู้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตสามารถศึกษาและทำตามด้วยตัวเองได้โดยง่าย   แต่สำหรับผู้สมัครทำบัตรเครดิตครั้งแรกหลายคนอาจมีคำถามว่าเมื่อคุณได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตแล้วคุณจะต้องทำอะไรต่อและคุณได้รับบัตรเคริตจากธนาคารโดยวิธีใด  ผ่านช่องทางไหน

การจัดส่งบัตรเครดิตให้กับผู้ได้รับการอนุมัติ

 • ที่อยู่ในการจัดส่งและรับบัตรเครดิต
  • หลังจากที่ธนาคารได้รับใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมเอกสารประกอบแล้วธนาคารจะนำเอกสารไปบันทึกข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตให้กับคุณ เมื่อคุณได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตแล้วธนาคารจะทำการส่งข้อมูลของคุณไปผลิตบัตรเครดิตและบรรจุซองเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต  จากนั้นธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในการรับบัตรเครดิต
  • หมายเหตุ สำหรับบางธนาคารอาจอำวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถมารับบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติที่สาขาที่ทำการของธนาคาร ที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตแจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร เนื่องจากผู้สมัครอาจมีความสะดวกในการรับบัตรเครดิตมากกว่าให้จัดส่งบัตรเครดิตไปยังที่อยู่ที่พักอาศัย
 • ซองจดหมายเอกสารบัตรเครดิต
  • โดยซองจดหมายเอกสารบัตรเครดิตที่คุณได้รับ จะประกอบด้วยบัตรเครดิต คู่มือการใช้บัตรเครดิต  หนังสือแจ้งวงเงินที่คุณได้รับอนุมัติซึ่งปกติจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ที่คุณมีอยู่ เมื่อคุณได้รับบัตรเครดิตแล้วเรานี้ยังไม่สามารถใช้งานบัตรเครดิตได้ทันทีจะต้องทำการเปิดการใช้งานบัตรเครดิตก่อน
 • การเปิดใช้งานบัตรเครดิต
  • บัตรเครดิตจะใช้งานได้คุณจะต้องเปิดใช้งานบัตรเครดิตกับธนาคารก่อนซึ่งธนาคารจะแจ้งรายละเอียดการเปิดใช้งานบัตรเครดิตไว้ในเอกสารที่ส่งให้คุณด้วย ซึ่งช่องทางในการเปิดใช้บัตรเครดิตในปัจจุบันมีความสะดวกให้คุณได้หลากหลาย เช่น ส่ง sms ยืนยันการเปิดบัตรเครดิต การเปิดบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์   การโทรเข้าเปิดใช้งานบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ call center  ของธนาคารโดยตรง   เมื่อคุนโทรเข้าไปแล้วจะมีการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรจริง รวมถึงสอบถามละเอียดที่เป็นข้อมูลความปลอดภัยของธนาคารเพียงเท่านี้บัตรของคุณก็พร้อมที่ใช้งานในการรูดซื้อสินค้าหรือจะแสดงสินค้าชำระแทนเงินสดได้
 • การเบิกถอนเงินสด
  • หากคุณต้องการเบิกถอนเงินสดคุณจำเป็นจะต้องมีรหัสประจำตัวบัตรเครดิตซึ่งก็เหมือนกับรหัส pin atm สำหรับเบิกถอนเงินสด โดยธนาคารจะจัดส่ง pin หรือรหัสประจำตัวบัตรเครดิตนี้แยกมาต่างหากจากจดหมายส่งบัตรเครดิตเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตหรือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บัตรเครดิต เมื่อคุณกดเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตนั้นธนาคารจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกดเงินสดด้วย

การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตกดเงินสด

การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างจากการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการ  โดยหากกดเงินสดจากบัตรเครดิตคุณจะต้องถูกคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน 3% ของยอดที่กดเงิน  เช่น กดเงินสดได้ 1,000 คุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท  รวมกับ Vat อีก 7%  ของ 30 บาท (รวมเป็น 32.1 บาท)  นอกจากนี้คุณยังจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินก้อนที่กดมา 1,000 บาทอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี

การใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้า

จะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45-55 วันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่นโยบายให้เครดิตกับผู้ถือบัตร ของแต่ละธนาคาร  หากคุณใช้บัตรแล้วชำระเงินเต็มจำนวนที่ถูกเรียกเก็บ คุณจะไม่เกิดดอกเบี้ยแต่หากคุณเป็นผู้ชำระเงินขั้นต่ำคุณจะถูกคิดดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 20 ต่อปี ตั้งแต่วันที่คุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการจนกว่าคุณจะชำระเงินได้หมด

ข้อควรระวังในการเปิดใช้งานบัตรเครดิต :

สำหรับบางธนาคารอาจกำหนดช่วงระยะเวลาในการเปิดใช้งานบัตรเครดิต เช่น ต้องเปิดใช้งานบัตรเครดิตภายใน 6 เดือน นับจากธนาคารจัดส่งบัตรไปให้ผู้ได้รับการอนุมัติ   ดังนั้น  หากภายใน 6 เดือนนี้ บัตรเครดิตใบนั้นไม่ได้ถูกเปิดใช้งานบัตร บัตรจะถูกยกเลิกโดยระบบอัติโนมัติลูกค้าไม่สามารถเปิดบัตรด้วยตนเองและไม่สามารถใช้งานบัตรใบนั้นได้อก  จำเป็นต้องติดต่อกับธนาคารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการต่อไป

ดังนั้น  หากได้รับบัตรเครดิตจากธนาคารแล้ว ควรศึกษารายละเอียดการใช้งานบัตรเครดิตจากคู่มือบัตรเครดิตที่ธนาคารได้จัดส่งมาด้วย และทำการเปิดใช้งานบัตรเครดิตภายในช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด  และเมื่อคุณสามารถใช้งานบัตรเครดิตได้แล้ว  ต้องตระหนักในเรื่องการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตให้เหมาะสม  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ขั้นตอน “การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและบริหารวงเงินบัตรเครดิต

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์