ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

การสมัครผ่านช่องทางสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ หรือสมัครกับสาขาธนาคาร ช่องทางไหนมีโอกาสได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตมากกว่ากัน ?

เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมในการสมัครทำบัตรเครดิตแล้ว อาจมีคำถามว่า ? ต้องสมัครที่ไหน สมัครกับใคร  สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ หรือสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตช่องไหนเร็ว ?แต่ละธนาคารใช้เวลาการพิจารณาอนุมัติสมัครบัตรเครดิตทั้งหมดกี่วัน?

สำหรับผู้ที่พึ่งสมัครทำบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก อาจจะพบปัญหาเหล่านี้ เช่น

 • สมัครทำบัตรเครดิตที่สาขาธนาคาร ได้เพียงช่องทางเดียวหรือไม่?
 • มีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาชักชวนให้สมัครทำบัตรเครดิต จะมั่นใจได้อย่างไรว่าโทรจากธนาคารจริง?
 • เพื่อนหรือคนรู้จักชักชวนให้ไปสมัครทำบัตรเครดิตด้วย จะทำอย่างไรดี?
 • มีตัวแทนของธนาคารที่รับทำสมัครบัตรเครดิต จะฝากเอกสารสมัครบัตรเครดิตกับเขาได้หรือไม่?
 • มีเว็บที่รับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ เยอะแล้วเว็บไซต์ใดที่สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้จริง

ช่องทางการรับสมัครทำบัตรเครดิต

จากปัญหาข้างต้นนั้น จะอธิบายถึงช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตที่มีอยู่หลากหลาย โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะมีช่องทางมากน้อยขึ้นต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปธนาคารใหญ่ ก็จะมีช่องทางสมัครบัตรเครดิตที่ครอบคลุมอยู่แล้วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตได้อย่างทั่วถึง

สามารถแบ่งช่องทางการรับสมัครทำบัตรเครดิต เป็นกลุ่มได้ ดังนี้

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่านสาขาของธนาคาร

โดยผู้ที่สนใจสมัครทำบัตรเครดิตสามารถยื่นใบสมัครผ่านสาขาธนาคารทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารการสมัครจะถูกเก็บไว้ที่ธนาคารและส่งต่อไปยังศูนย์บัตรเครดิตของแต่ละธนาคารโดยตรง ธนาคารใดที่มีสาขาเยอะก็จะเป็นข้อได้เปรียบว่ามีช่องทางในการสมัครทำบัตรเครดิตมากตามไปด้วย

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่านบู้ธเซล

มีตัวแทนของธนาคารไปตั้งบู้ธ (booth Sales) เพื่อรับสมัครทำบัตรเครดิตซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นการตั้งบู้ธรับสมัครทำบัตรเครดิตเหล่านี้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือตามศูนย์การค้า ซึ่งตัวแทนที่ไปตั้งบู้ธเซลเหล่านี้จะได้รับการอบรมจากธนาคารหรือ เป็นบริษัทตัวแทนรับสมัครทำบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร  โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องว่าเป็นตัวแทนของธนาคารสามารถรับสมัครบัตรได้ ทั้งนี้ หากผู้สนใจสมัครทำบัตรเครดิตไม่มั่นใจว่าบุคคลนี้เป็นตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจริงจากธนาคารควรจะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการอนุญาตให้ทำการรับสมัครทำบัตรเครดิตของธนาคาร

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่านไดเร็คเซล (direct sale)

เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารให้สามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในการรับสมัครทำบัตรเครดิต ซึ่ง direct sales ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยตรง สามารถติดต่อและแนะนำข้อมูลใบสมัครบัตรเครดิตข้อมูลการสมัครทำบัตรเครดิตให้กับผู้ที่สนใจได้ นอกจากนั้นยังสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นให้กับคุณได้เบื้องต้นได้

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่านเอ้าท์ซอสเซลล์

เป็นบุคคลภายนอกที่ธนาคารว่าจ้างให้เป็นตัวแทนในการรับสมัครทำบัตรเครดิตกับลูกค้าซึ่งเอาท์ซอสเซลล์เหล่านี้จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนในการรับสมัครทำบัตรเครดิตของธนาคาร

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่านเทเลเซลล์

การโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของธนาคาร หากคุณสนใจรับฟังข้อมูลและสนใจสมัครทำบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่ เทเลเซลล์นี้ก็จะนัดหมายกับคุณให้มีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารการสมัครทำบัตรเครดิตตามสถานที่ที่ตกลงกัน   เทเลเซลล์กลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยตรง หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร ดังนั้น หากคุณรับสายแล้วเพื่อความมั่นใจคุณควรจะทวนสอบข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประจำตัวของเทเลเซลล์ที่ติดต่อมาเพื่ออ้างอิงในติดต่อกกลับ หรืออ้างอิงการจัดส่งเอกสารที่ถูกต้องต่อไป

 1. สมัครทำบัตรเครดิตผ่าน Mobile Application

เป็น  Application ของธนาคารเพื่อให้บริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนมือถือ และมีฟังก์ชั่นการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านมือถือด้วย ดังนั้น การสมัครทำบัตรเครดิตผ่าน Mobile Application ของธนาคารจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้

 1. การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

การสมัครทำบัตรเครดิตผ่านออนไลน์นั้น คุณสามารถใช้ช่องทางนี้ได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันธนาคารจะมีช่องทางที่เปิดรับการสมัครออนไลน์อยู่แล้ว  โดยสามารถแบ่งกลุ่มการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1  สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง

เป็นการเข้าไปที่ยังเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงและค้นหา ข้อมูลในส่วนของการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร แล้วเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อกลับไป

กลุ่มที่ 2  สมัครบัตรเครดิตเครดิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของธนาคาร

เว็บไซต์พันธมิตรจะมีข้อตกลงกับธนาคาร เมื่อผู้ที่สนใจสมัครทำบัตรเครดิตกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกรวบรวมและมีเจ้าหน้าที่ติดตามเอกสารในภายหลังเพื่อจัดทำเป็นเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ส่งต่อให้กับธนาคาร  จึงถือว่าเป็นช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง

กลุ่มที่ 3 สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ agency

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านช่องทางนี้ เว็บไซต์ที่ให้บริการจะเป็นสมาชิกกับ agency ที่ทำ-ข้อตกลงกับธนาคาร เมื่อผู้สนใจสมัครทำบัตรเครดิตคลิกไปที่ลิงค์หรือแบนเนอร์ที่แสดงอยู่ เว็บก็จะส่งลิงก์ไปยังธนาคารโดยตร งซึ่งสะดวกและสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ กับธนาคารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์เหล่านี้ ได้แก่ www.cardzoomer.com  ,  www.finfavor.com  , www.finbanana.com  เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตนั้นมีหลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถเลือกใช้ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตต่างๆได้ตามเหมาะสม และความสะดวก รวดเร็ว

ตัวอย่างการสมัครทำบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ

ธนาคารซิตี้แบงก์

สามารถสมัครทำบัตรเครดิตผ่านที่สาขาของธนาคารซิตี้แบงก์  บู้ธเซลในห้างสรรพสินค้า เช่น เดอะมอลล์ เกือบทุกสาขา นอกจากนี้ยังมี direct sales เอ้าซอสเซลล์ เทเลเซลล์ติดต่อให้สมัครทำบัตรเครดิต และธนาคารซิตี้แบงค์ยังมีช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ ทั้งการสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง  การสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร เช่น www.cardzoomer.com  ,  www.finfavor.com  , www.finbanana.com เป็นต้น

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาตก็มีช่องทางในการรับสมัครทำบัตรเครดิตที่หลากหลายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจสมัครได้โดยตรงที่สาขาของธนาคาร  บู้ธเซลที่ตั้งอยู่  นอกจากนี้ คุณสามารถสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง หรือสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร

หากคุณสนใจที่จะสมัครทำบัตรเครดิตไม่ยากเลยที่คุณจะหาช่องทางในการสมัครทำบัตรเครดิตเนื่องจากปัจจุบันช่องทางต่างๆของแต่ละธนาคารมีอยู่มาก คุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้ โดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์แพร่หลาย การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจ  เมื่อคุณเลือกช่องทางได้แล้วคุณก็พร้อมสำหรับการส่งเอกสารไปตามช่องทางต่างๆในการสมัครทำบัตรเครดิตครั้งนี้   เมื่อธนาคารได้รับใบสมัครบัตรเครดิตของคุณแล้ว จะนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร   รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก “การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์