เช็คผลอนุมัติออมสิน ผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน ออนไลน์, TMB เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ ทุกธนาคาร

วิธีติดตาม เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต เช็คผลอนุมัติออมสินออนไลน์ บัตรเครดิตและสินเชื่อออนไลน์

การติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญซึ่งหลายคนในเมื่อไม่ทราบข้อมูลก็จะไม่รู้ว่าจะติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางใด การตรวจเช็คและติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตช่วยให้คุณทราบว่า

 • ธนาคารได้รับใบสมัครของคุณจริง และส่งเข้าระบบงานอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้วหรือยัง
 • เอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตที่แนบไปกับใบสมัครนั้นครบถ้วน ตกหล่นหรือไม่
 • ใบสมัครของคุณอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้ว

โดยการติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตที่จะอธิบายนี้ สามารถนำไปใช้กับการติดตามเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคล เช็คผลอนุมัติออมสิน ออนไลน์ เช็คผลอนุมัติสินเชื่อเงินสด และเช็คผลการสมัครบัตรกดเงินสดที่ทำไว้กับทางธาคารได้เช่นเดียวกัน

เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต และสมัครสินเชื่อได้อย่างไร

เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครทำบัตรเครดิตไปแล้ว คุณจะติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต เช่น เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตออมสินออนไลน์ และช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารต่างๆ เช่นเช็คผลอนุมัติออมสิน ออนไลน์ อย่างไร

 • การติดตามเช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต มีหลายช่องทางในการติดตาม โดยคุณสามารถติดต่อไปยังธนาคารที่คุณยื่นใบสมัครไปได้โดยตรง ซึ่งทางธนาคารจะสอบถามข้อมูลของผู้สมัครทำบัตรเครดิตเบื้องต้นจากนั้นก็จะให้ข้อมูลผลการพิจารณาใบสมัครบัตรเครดิต

ช่องทางติดต่อสอบถามผลการสมัครบัตรเครดิต

คุณสามารถติดต่อสอบถามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต ได้แก่

 1. โทรศัพท์สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า call center ของธนาคาร
 2. สอบถามจากสาขาธนาคารที่ทำการสมัครทำบัตรเครดิต
 3. สอบถามจากเจ้าหน้าที่ / เซลล์ที่รับสมัครทำบัตรเครดิต
 4. สอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครทำบัตรเครดิตของธนาคาร
 5. สอบถามผ่าน mobile application ของธนาคาร (ถ้ามี)
 6. สอบถามผ่านช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ที่คุณสมัครไป

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต

 • ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไป คุณอาจจะสามารถทราบผลภายใน 1 วันนับจากสมัครและยื่นเอกสารครบ หรือบางธนาคารอาจใช้เวลาในการพิจารณาออกผลใบสมัครทำบัตรเครดิต 1 ถึง 2 สัปดาห์ หรืออาจเลยไปจนถึง 1-2 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายการพิจารณาใบสมัครบัตรเครดิต ขั้นตอนระบบงานของธนาคารนั้นๆ ว่าจะอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็วเพียงใดซึ่งแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกัน
 • คุณสามารถสอบถามกับธนาคารได้โดยตรงหรือสอบถามกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่รับใบสมัครบัตรเครดิตของคุณว่าระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัครทำบัตรเครดิตใช้เวลาประมาณเท่าไรที่จะทราบผลและระยะเวลาในการจัดส่งบัตรเครดิตหลังจากได้รับอนุมัติแล้วจะใช้เวลา เวลากี่วันเพื่อนคุณได้วางแผนได้ถูกต้องในการติดตามเช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิตหรือรอรับบัตรเครดิตหากได้รับการอนุมัติแล้ว

การจัดส่งบัตรเครดิต

 • เมื่อคุณได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตแล้ว ธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตพร้อมกับรหัสประจำตัวบัตรเครดิตแยกซองกันส่งไปให้กับคุณ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสการเกิดทุจริตที่จะไม่ส่งบัตรเครดิตและรหัสประจำตัวบัตรเครดิตไปในซองเดียวกัน

ถูกปฏิเสธการให้บัตรเครดิต

 • ในกรณีที่ คุณถูกปฏิเสธการให้บัตรเครดิต จะมีจดหมาย หรืออาจมีการแจ้งผลด้วยวิธีการอื่นๆเป็นทางการแจ้งไปยังที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นการแจ้งยืนยันผลการปฏิเสธบัตรเครดิต คุณไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะคุณยังมีโอกาสสมัครทำบัตรเครดิตกับธนาคารอื่นๆที่เหลือ หรือคุณรอไปอีก 180 วันเพื่อสมัครกับธนาคารเดิม

การตรวจเช็คสถานะใบสมัครบัตรเครดิตและติดตามเช็คผลการสมัครเครดิตถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง ดังนั้น สามารถใช้ช่องทางติดต่อสอบถามผลการสมัครทำบัตรเครดิตตามข้างต้นได้ตามความสะดวกของผู้สมัครทำบัตรเครดิต และเมื่อคุณทราบผลการอนุมัติบัตรเครดิตใบใหม่ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต โดยศึกษาได้จากขั้นตอน “การเปิดใช้งานบัตรเครดิตเมื่อได้รับอนุมัติบัตรเครดิต (สำหรับมือใหม่) และการใช้บัตรเครดิต

สำหรับผู้ที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคารสามารถติดตามเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ เช็คผลอนุมัติออมสิน และผลอนุมัติธนาคารต่างๆ ได้ตามวิธีการเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตข้างต้น และสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าแล้วผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ ของธนาคารสามารถตรวจเช็คผลการสมัครผลการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างไร ทาง finbanana.com ได้รวบรวมสรุปคำถามเพื่อเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต – เช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารผ่าน Call Center ไว้ ตามตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสำหรับการสมัครทำบัตรเครดิตสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

เราได้รวบรวมสรุปคำถามเพื่อ เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต – เช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคล เช็คผลอนุมัติออมสิน ออนไลน์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคาร / Call Center เพื่อให้คุณสามารถสอบถามผลการสมัครได้ ดังนี้

ธนาคาร และสรุปคำถามเช็คผลสมัคร
หมายเลขโทรศัพท์ Call Center
ธนาคารออมสิน
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต เช็คสถานะบัตรเครดิตออมสิน
• เช็คผลอนุมัติบัตรกดเงินสดออมสิน เช็คสถานะบัตรกดเงินสดออมสิน
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน เช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสินออนไลน์ ตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อออมสิน

สอบถามสถานะการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ เช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน ที่

ธนาคารออมสิน / ฝ่ายบริการลูกค้า Call Center โทร. 02-299 8000

หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/

ธนาคารกสิกรไทย KBANK
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต กสิกร
• เช็คผลอนุมัติบัตรกดเงินสด Kbank
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ Kbank ที่

K – Contact Center โทร 02-8888888

ธนาคารซิตี้แบงก์ Citibank
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
• เช็คผลอนุมัติบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์
• เช็คผลการสมัครสินเชื่อ Citi advance ซิตี้แบงก์
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ Kbank ที่

ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) AEON
• เช็คผลการอนุมัติบัตร อิออน
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต อิออน
• เช็คผลอนุมัติบัตรกดเงินสด อิออน
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ AEON ที่

• กรุงเทพฯปริมณฑล และภาคกลาง 02-665 0123
• ภาคเหนือ 053-113 123
• ภาคอิสาน 043-699 123
• ภาคใต้ 074-271 000

บมจ.บัตรกรุงไทย (เคทีซี) - KTC
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต เคทีซี กรุงไทย
• เช็คผลอนุมัติบัตรกดเงินสด เคทีซี
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อ กรุงไทย เคทีซี
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ KTC ที่

KTC PHONE โทร 02-123 5000

ธนาคารไทยพานิชย์ SCB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ ไทยพาณิชย์
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ SCB ที่

SCB Call Center โทร 02-777 777

ธนาคารกรุงเทพ BBL
• เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวงโฟน โทร 1333

ธนาคารกรุงศรี Krungsri
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต กรุงศรี
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด กรุงศรี
• เช็คผลการสมัคร สินเชื่อ กรุงศรี
สอบถามสถานการณ์สมัครบัตรและสินเชื่อ Krungsri ที่

กรุงศรีโฟน โทร 1572

ธนาคารทหารไทย TMB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต TMB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ TMB
สอบถามสถานการณ์สมัครบัตรและสินเชื่อ TMB ที่

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1558

ธนาคารธนชาต Thanachart
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต ธนชาต
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด ธนชาต
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ ธนาคารธนชาต
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ ธนชาต ที่

ธนาคารธนชาต โทร 1770

ธนาคารออมสิน GSB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต ออมสิน
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด ออมสิน
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ ออมสิน
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ GSB ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน โทร 1115

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ FirstChoice
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด เฟิร์สช้อยส์
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ FirstChoice
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ FirstChoice ที่

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร 02-345 6789

ธนาคารยูโอบี UOB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต UOB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด ยูโอบี
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ UOB
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ UOB ที่

UOB Call Center โทร 0-2285 1555

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ibank
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อเพื่อการชำระหนี้บัตรเครดิต อิสลาม
• เช็คผลอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารอิสลาม
• เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ ธนาคารอิสลาม
สอบถามสถานะการสมัครสินเชื่อ ibank ที่

ibank Call Center โทร 1302

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย CIMB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรเครดิต CIMB
• เช็คผลอนุมัติ บัตรกดเงินสด CIMB
เช็คผลอนุมัติ สินเชื่อ CIMB
สอบถามสถานะการสมัครบัตรและสินเชื่อ CIMB ที่

CIMB THAI Care Center โทร 02-626 7777

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก www.finfavor.com และ www.cashrefin.com


โปรแกรมพิเศษ !!

สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ต้องการใช้เงินก้อน อยากขอสินเชื่อ กู้เงินก้อน แนะนำสินเชื่อบุคคล คลิกที่นี่

สมัครสินเชื่อบุคคล รายได้น้อยกว่า 30000 บาท