วัตถุประสงค์การสมัครทำบัตรเครดิตของตัวคุณ

ทราบความต้องการและวัตถุประสงค์การสมัครทำบัตรเครดิต

หลายคนสมัครทำบัตรเครดิตเพราะถูกเพื่อนชักชวน  ถูกเซลล์ติดต่อมาให้ช่วยสมัครทำบัตรเครดิต หรือสมัครบัตรเครดิตด้วยความเกรงใจ  และบางคนมีความสนใจต้องการมีบัตรเครดิตไว้ใช้งานจริงๆ    ในการสมัครทำบัตรเครดิต คุณจึงควรทราบวัตถุประสงค์ ความต้องการของตนเองให้ชัดว่า สมัครทำบัตรเครดิตไปเพื่ออะไร และเมื่อได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตมาแล้ว จะใช้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบัตรเครดิตจะถูกใช้แทนการใช้จ่ายเงินสด ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

การใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า และชำระค่าบริการแทนเงินสด

รูปแบบการชำระค่าสินค้าและค่าบริการกับร้านค้าทั่วไป ร้านค้าทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (e-commerce)   รวมถึงการชำระค่าบริการโดยการตัดวงเงินบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติเป็นงวดประจำ เช่น การชำระค่าไฟฟ้า รายเดือน  การชำระค่าประกันชีวิตรายเดือน  เป็นต้น

  • ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต จะกำหนดให้มีระยะเวลาเครดิตปลอดดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ในช่วง 45 วัน – 55 วัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการให้เครดิตของแต่ละธนาคาร เมื่อครบวันกำหนดชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หากชำระเต็มจำนวนเงินเรียกเก็บ จะไม่ถูกคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต
  • หากเลือกการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นแบบชำระขั้นต่ำ (ประมาณ 10% ของยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชี)  คุณจะถูกคิดดอกเบี้ยการใช้บัตรเครดิตตามยอดการใช้จ่ายโดยนับย้อนไปตั้งแต่วันที่ใช้จ่ายบัตรเครดิต ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี

หมายเหตุ :
อัตราร้อยละ 20 ต่อปี  ถูกคำนวณมาจาก  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี (เพดานสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด)  รวมกับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต  คิดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี   รวมกันแล้วคือร้อยละ 20 ต่อปี  (แต่เพื่อให้ง่ายในการสื่อสาร โดยทั่วไปจึงเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต คือร้อยละ 20 ต่อปี)

นอกจากนี้ ธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิต ยังได้ให้บริการออกบัตรเครดิตตามกลุ่มผู้ใช้บัตร โดยจัดกลุ่มตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้ถือบัตรเครดิตแต่ละกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยว-การเดินทาง เติมน้ำมัน ส่วนลดเงินคืน  การดูแลสุขภาพ  ช้อปปิ้ง  ร้านอาหาร  การใช้ออนไลน์ เป็นต้น   ซึ่งบัตรเครดิตตามกลุ่มเหล่านี้จะได้รับเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มส่วนลดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นผู้สมัครทำบัตรเครดิตควรนำเรื่องนี้มาพิจาณาประกอบด้วย

การใช้บัตรเครดิตสำหรับเบิกถอนเงินสด

การใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดนั้น คุณจะถูกคิดดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันแรกที่คุณ เบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตในอัตราสูงสุด ไม่เกิน ร้อยละ 20 ต่อปี   และคุณยังถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่เบิกถอนด้วย (เช่น กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม 1,000 บาท  คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมนี้ถูกคิด VAT 7% ด้วย (เป็นเงินค่า Vat 2.1 บาท) ดังนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเข้าไปในการใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดครั้งนี้ รวม 32.1 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จะถูกคิดเพิ่มจากยอดเงินที่คุณเบิกถอนเงินสดจากวงเงินบัตรเครดิตไปอีก ร้อยละ 20 ต่อปี)

การใช้บัตรเครดิต เพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆ

การใช้บัตรเครดิต ในรูปแบบนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตจะใช้งานได้ ต้องขึ้นอยู่กับบริการที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตจัดเตรียมไว้ให้เป็นสิทธิประโยชน์ของบัตรนั้น รวมถึงโปรโมชั่นการใช้บัตรเครดิตที่แต่ละธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เป็นผู้ส่งเสริมออกมา เช่น

  • ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบเห็นโปรโมชั่นใช้บัตรเครดิต ผ่อน 0% 10 เดือนอยู่เป็นจำนวนมาก บัตรเครดิตจึงได้รับความนิยมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นอย่างมาก
  • ใช้บัตรเครดิตเพื่อได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือบริการในอัตราพิเศษ ถูกกว่า
  • ใช้เป็นบัตรแสดงสิทธิพิเศษ ต่างๆ จากสถาบันหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้จัดเตรียมไว้บริการ เช่น บริการที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า การจองสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการ เป็นต้น

การที่คุณทราบวัตถุประสงค์และความต้องการใช้บัตรเครดิตของคุณแล้วนั้น  จะช่วยให้คุณวางแผนการเลือกสมัครทำบัตรเครดิตใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีบัตรเครดิตตรงกับการใช้งานของคุณ  โดยรายละเอียดการเลือกบัตรเครดิตสามารถศึกษาได้จากขั้นตอน “ศึกษาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่คุณต้องการ ก่อนสมัครทำบัตรเครดิต

 

เรียบเรียงโดย finbanana.com

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.finfavor.com

รายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์