บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินอิออนยัวร์แคช-ติดต่ออิออน

การติดต่อและใช้บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินอิออนยัวร์แคช

สำหรับผู้ที่ใช้บริการบัตรอิออน ที่ต้องการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็คยอดวงเงินบัตรอิออน วงเงินอิออนยัวร์แคช  ว่ามามีรายการใช้จ่ายอะไรบ้าง คงเหลือวงเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน และวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตรเมื่อครบกำหนดชำระเงิน

เราขอแนะนำบริการของอิออนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานบัตรและสินเชื่อของอิออน รวมถึงแนะนำช่องทางการติดต่ออิออนที่สะดวกรวดเร็ว และบริการเสริมเพิ่มเติมของอิออน ดังนี้

1. บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็คยอดวงเงินบัตรอิออนสินเชื่อเงินกู้ อิออนยัวร์แคช

AEON มีช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินบัตรอิออน สินเชื่อเงินกู้ อิออนยัวร์แคช ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

ช่องทางที่ 1    ติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2665-0123  ผ่านระบบอัตโนมัติ

ผู้ถือบัตรอิออน สามารถติดต่อเพื่อ สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 0-2665-0123 ผ่านระบบอัตโนมัติ โดย

 • กด 1 ตรวจสอบวงเงินคงเหลือบัตรเครดิต
 • กด 2 ตรวจสอบยอดชำระของบัตรเครดิต สินเชื่อยัวร์แคช สินเชื่อเงินผ่อน หรือ สินเชื่อเงินกู้
  • กด 1 ตรวจสอบยอดชำระทุกรายการ
  • กด 2 ตรวจสอบยอดชำระแต่ละรายการ
  • กด 3 ขอรับ SMS แจ้งยอดชำระ

**กรณีต้องการตรวจสอบผ่าน Hot Menu สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่หมายเลข 0-2665-0123 ผ่านระบบอัตโนมัติ โดย

 • กด * หรือ กด 1 ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ตรวจสอบยอดชำระของบัตรเครดิต สินเชื่อยัวร์แคช

ช่องทางที่ 2    บริการอิออนออนไลน์ (AEON Online)

บริการอิออนออนไลน์  เมนู: ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย  เป็นบริการที่ใช้ได้สำหรับลูกค้าสมาชิกอิออนเท่านั้น  โดยสามารถตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิตอิออน ด้วยการแสดงข้อมูลการใช้จ่ายบัตรภายใต้ชื่อของสมาชิกอิออน โดยระบบจะแสดง วงเงินบัตรเครดิต  ยอดเงินที่ใช้บริการ และยอดเงินคงเหลือ รวมถึงเลขที่สัญญาต่างๆ พร้อมยอดชำระเต็มจำนวน และยอดชำระขั้นต่ำ

การลงทะเบียนการใช้บริการอิออนออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์หลัก www.aeon.co.th
 2. เลือกที่เมนู "บริการอิออนออนไลน์"
 3. จากนั้นให้คลิกที่ "ลงทะเบียน"
 4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าที่ให้กรอกรายละเอียด หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 0-2665-0123 เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้คลิก"ปุ่มยืนยัน"
 5. ระบบจะส่งอีเมล์คอนเฟิร์มกลับไปยังอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ท่านก็สามารถเข้าใช้งานระบบบริการออนไลน์ได้ทันที
 6. เงื่อนไขการลงทะเบียนท่านจะต้องเป็นผู้ถือบัตรอิออนเท่านั้น ท่านถึงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการกับทางอิออน ได้

ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย และเช็ควงเงินบัตรเครดิตอิออน

ลูกค้าสมาชิกอิออนสามารถตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน และเช็ควงเงินบัตรเครดิตอิออนได้โดยเข้าเว็บไซต์หลักของอิออน ผ่านบริการอิออนออนไลน์ ได้ที่ www.aeon.co.th   จากนั้นเลือก หัวข้อ “ บริการอิออนออนไลน์ ” เพียงแค่ระบุข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกอิออนและบัตรเครดิตอิออนที่ถือใช้บริการอยู่ ก็สามารถเข้าใช้บริการบริการอิออนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายได้แล้ว

บริการอิออนออนไลน์ เพิ่มเติมอื่นๆ

ลูกค้าสมาชิกอิออน สามารถกดเลือกได้จากแถบข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีบริการที่หลากหลายดังนี้

 • บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย
 • รายการล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ
 • แฮปปี้แพลน
 • บริการเรียกดูใบแจ้งการชำระเงิน
 • อิออนแฮปปี้รีวอร์ด
 • บริการแจ้งอายัดบัตรเครดิต
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดแต่ละแถบเมนูที่ให้บริการผ่านอิออนออนไลน์ มีดังนี้

 • บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย

แสดงข้อมูลการใช้จ่ายบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของสมาชิกอิออน โดยระบบจะแสดง วงเงินบัตรเครดิต, ยอดเงินที่ใช้บริการ และยอดเงินคงเหลือ รวมถึงเลขที่สัญญาต่างๆ พร้อมยอดชำระเต็มจำนวน และยอดชำระขั้นต่ำ

 • รายการล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ

เพิ่มความรวดเร็วด้วย บริการเรียกดูรายละเอียดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นล่าสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนล่าสุด

 • แฮปปี้แพลน

บริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านบัตรเครดิตของอิออน ให้คุณเลือกแบ่งชำระคืน ระยะเวลานานสูงสุดถึง 10 เดือน* เปลี่ยนยอดค่าใช้จ่ายใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายย่อย โทรเข้ามาที่ 0-2665-0123 (ระบบอัตโนมัติ) หรือทำรายการผ่านเครื่องบันทึกการรูดบัตรของอิออน

 • บริการเรียกดูใบแจ้งการชำระเงิน (ใบแจ้งการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)
  • รูปแบบใบแจ้งการชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์โดยจะเป็นในรูปแบบเดียวกับใบแจ้งการชำระเงินที่ส่งทางไปรษณีย์
  • สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน
  • เรียกดูใบแจ้งการชำระเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบของ HTML Format
  • สะดวกด้วยฟังก์ชั่นการ Download เพื่อเก็บไว้ใช้งานภายหลัง
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินพร้อมบาร์โค้ด นำไปใช้ชำระเงินได้ทันที
 • อิออนแฮปปี้รีวอร์ด

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือ วัน หมดอายุของคะแนนสะสม และสามารถแลกคะแนนสะสม AEON Happy Point

 • บริการแจ้งอายัดบัตรเครดิต

เป็นอีกหนึ่งช่องทางบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณในกรณีที่ต้องการจะแจ้งอายัดบัตรด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือกรณีอื่นๆก็ตาม

 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น รหัสผ่าน, อีเมลล์, ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งใบแจ้งการชำระ (สามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งไปที่อยู่ที่ทำงาน หรือที่บ้าน) โดยไม่ต้องยุ่งยาก และรอสายในการโทรเข้ามาแจ้งเปลี่ยนแปลง

2. บริการขอเพิ่มวงเงินอิออน วงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคช

หากมีการทำสินเชื่อส่วนบุคคลของอิออนอยู่แล้ว สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้โดยสามารถทำสินเชื่อได้มากกว่า 1 สัญญา ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือ ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของฝ่ายสินเชื่อ

3.  ต้องการสมัครบัตรเครดิตอิออน บัตรอิออน หรือสินเชื่อเงินกู้อิออน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตอิออน บัตรอิออนหรือสินเชื่อเงินกู้อิออน  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากหน้าเว็บไซต์ของอิออนโดยตรง ที่ www.aeon.co.th  ซึ่งได้ระบุรายละเอียดการสมัครบัตรอิออน  บัตรเครดิตอิออน หรือสมัครสินเชื่อเงินกู้อิออน   รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ  โปรโมชั่นการสมัครบัตรอิออนและสินเชื่อเงินกู้อิออน หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตามพื้นที่ให้บริการที่ระบุไว้ข้างต้น

อิออนมีบัตรอยู่หลายประเภท ดังนี้

 1. บัตรสมาชิก (MEMBER CARD)
 2. บัตรเครดิตการ์ด เช่น วีซ่า,มาสเตอร์ การ์ด , เจซีบี
 3. บัตร Aeon Corporate Card

โดยบัตรอิออน มี 3 วงเงินภายในบัตรเดียว คือ

 1. วงเงินบัตรเครดิต
 2. วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
 3. วงเงินผ่อนสินค้า
อิออนยัวร์แคช

คือ บัตรกดเงินสดของอิออน เบิกถอนเงินสดได้จากเครื่องเอทีเอ็ม อิออน , เอทีเอ็มของ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์

 1. บริการเบิกเงินสดทันใจ เบิกถอนผ่านตู้เอทีเอ็ม
 2. ยิ่งจ่ายคืน ยิ่งถอนได้อีก ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 400 บาท
 3. ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท
 • ผ่อนทองกับอิออน

  สำหรับการผ่อนทองกับอิออนนั้น ลูกค้าสมากชิกที่มีวงเงินเหลือเพียงพอต่อการผ่อนทองสามารถติดต่อไปยังร้านค้าที่ร่วมรายการกับอิออนเพื่อทำการสมัครซื้อสินค้าและทำเรื่องผ่อนทองได้ สามารถแบ่งชำระเป็น
  รายเดือนเริ่มต้นที่ 6 เดือน และสามารถผ่อนชำระสูงสุดถึง 48 เดือน (สำหรับสินค้าบางประเภท) โดยมีโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกตลอดทั้งปีหรือกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.aeon.co.th

4.  หากยังไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงินจะสามารถชำระเงินได้โดยวิธีใดบ้าง

กรณีลูกค้าสมาชิก

 • ใช้บัตรสมาชิก หรือบัตรเครดิตของอิออนชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor
 • ใช้บาร์โค้ดจากใบแจ้งการชำระเงินชุดเดิมชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

กรณีลูกค้าใหม่

 • ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาจากสำเนาสัญญาเช่าซื้อชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

5. ช่องทางติดต่ออิออนเพื่อสอบถามบริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายและแจ้งอายัดบัตรเครดิต

ผู้สนใจหรือลูกค้าอิออนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  หรือต้องการสอบถามบริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายและแจ้งอายัดบัตรเครดิต AEON  สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

 • ผ่านเว็บไซต์ : aeon.co.th
 • ผ่านสาขาอิออน AEON ที่กระจายอยู่ตามจุดบริการหลักต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ผ่านโทรศัพท์

รายละเอียดการติดต่อสำหรับแต่ละช่องทางมีดังนี้

 1. ผ่านเว็บไซต์ของอิออน : www.aeon.co.th
 2. ผ่านสาขาอิออน AEON : ติดต่อสาขาอิออนที่กระจายอยู่ตามจุดบริการหลักต่างๆ ทั้งสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 3. ผ่านโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ

ลูกค้าอิออนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป สามารถตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตามพื้นที่ให้บริการดังนี้

 • กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง 02-6650123
 • ภาคเหนือ 053-403123
 • ภาคอีสาน 043-349123
 • ภาคใต้ 074-271000

กรณีมีข้อเสนอแนะต่างๆ หรือ ติ-ชม การบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ AEON โดยส่งข้อมูลของท่านไปที่ csd@aeon.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก :  เว็บไซต์  www.aeon.co.th

ภาพประกอบ อินเตอร์เน็ต

สะดวก ง่ายและรวดเร็ว :  ต้องการทำบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสด

ศึกษา “คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ”  และใช้บริการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สมัครสินเชื่อเงินสดออนไลน์ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สมัครได้ที่นี่

พิเศษ!! รับวงเงินเพิ่มมากกว่า 2 เท่าตัว เช่น อนุมัติ 100,000 บาท เพิ่มเป็น 200,000 บาท โดยสมัครบัตรกดเงินสด 2 ใบ  +กดสมัครครั้งละ 1 บัตร+

----------+---------

บัตรเครดิต ซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์

อนุมัติง่ายที่สุด เร็วกว่าทุกบัตร ! เพียงคุณมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป  แนะนำให้คุณสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์เป็นบัตรแรก  จากนั้นจึงสมัครบัตรเครดิตอื่นๆ ที่คุณสนใจ

รับโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตแคชแบ็ก ผ่านทางออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ่มสมัครบัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตคลิก

----------+---------

สมัครบัตรกดเงินสด-KTC-Proud สมัครออนไลน์

บัตรกดเงินสด KTC PROUD

รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร  12,000 บาท ขึ้นไป

สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD  บัตรกดเงินสดเคทีซี ที่ให้คุณผ่อนจ่ายขั้นต่ำเพียง 3% หรือ 300 บาท  บริการแบ่งชำระ คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ FLEXI ดอกเบี้ยฯ 0% หรือดอกเบี้ยฯ แบบคงที่ เริ่มต้น 0.99% ต่อเดือน หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ่มสมัครบัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตคลิก

 


โปรแกรมพิเศษ !!

สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ต้องการใช้เงินก้อน อยากขอสินเชื่อ กู้เงินก้อน แนะนำสินเชื่อบุคคล คลิกที่นี่

สมัครสินเชื่อบุคคล รายได้น้อยกว่า 30000 บาท