Citibank – บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก

สิทธิประโยชน์

รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกครั้ง ทุกยอดที่ใช้ฟรี บริการผู้ช่วยส่วนตัว
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้อง ถนน 24 ชั่วโมง 2 ครั้งต่อปีฟรี
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 60,000 บาทต่อปี
ฟรี บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ช.ม.
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ช.ม. 2 ครั้ง/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
มีรายได้รวมขั้นต่ำเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท หรือ 180,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า ฟรี
รายปี ฟรี ปีแรก (และในปีต่อไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข)
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 20% ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท