เคทีซี – บัตรเครดิต KTC Visa Platinum

สิทธิประโยชน์

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท
  และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุด
  ถึง 40,000 บาท/ครั้ง
 • สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกกับบริการ KTC Platinum  Assistance โดยบริษัท
  International SOS บริการเลขาส่วนบุคคล ทั่วโลก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมรับสิทธิพิเศษ
  เหนือระดับจาก Visa Platinum Privileges ได้ทั่ว โลก
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยว
  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ
  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th
 • *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บัตรหลัก
  • อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
 • บัตรเสริม
  • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม
   เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
  • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ดอกเบี้ย 20%
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
 • ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

สมัครบัตรเครดิต คลิก