สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติเร็ว รับเงินไว


สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

รับเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ อายุรถสูงสุดได้ถึง 15 ปี รถยังผ่อนอยู่ก็สามารถกู้ได้

สมัครง่าย ขอสินเชื่อง่าย อนุมัติง่าย และได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน - สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

  • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว) หรือรถที่ยังผ่อนอยู่ก็สามารถยื่นกู้ได้
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
  • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
  • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  • ไม้ต้องจอดรถสินเชื่อรถแลกเงิน ผ่อนนาน 84 เดือน

คุณสมบัติของผู้กู้ 

  • อายุ 20-60 ปี หรือรวมผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • มีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับในนามนิติบุคคล)
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ (มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนรถ) ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
  • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

สินเชื่อรถแลกเงิน

สมัครออนไลน์สินเชื่อรถแลกเงิน (สำหรับรถยนต์ปลอดภาระหนี้)

* กรุณากรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด *