สินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติเร็ว รับเงินไว


สินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

รับเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ อายุรถสูงสุดได้ถึง 15 ปี

สมัครง่าย ขอสินเชื่อง่าย อนุมัติง่าย และได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช - สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

  • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว)
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่ม 4% (หรือ 0.33% ต่อเดือน)
  • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน
  • วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท
  • กู้ได้ถึง 5 คัน/คน

คุณสมบัติของผู้กู้ คาร์ ฟอร์ แคช

  • อายุ 20-60 ปี หรือรวมผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับในนามนิติบุคคล)
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ (มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนรถ) ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
  • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

สมัครออนไลน์สินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช (สำหรับรถยนต์ปลอดภาระหนี้)

* กรุณากรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช ของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด *

การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์” หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลเพื่อการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช