สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี สไมล์ แคช – ธนาคารกรุงศรี

สิทธิประโยชน์

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน
3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
4. ฟรี ค่าอากรแสตมป์
5. ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

หมายเหตุ
* อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 19.99% ต่อปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และได้รับอนุมัติวงเงินโอนเข้าบัญชี
ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
** วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท​
***อนุมัติภายใน 1 วันทำการ กรณี สมัครผ่านช่องทางการสแกนที่สาขาของธนาคารเท่านั้น

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

• อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา อายุงานตั้งตั้ง 1 ปีขึ้นไป รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
• อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป มีอายุงานมากกว่า 2 ปี โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
• อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
• อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
• วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 20 – 59 ปี​
2. เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารรวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
3. อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​
4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน​
5. มีบัญชีเงินเดือน (Payroll) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน​

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลทั่วไป
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือใบรับรอง
3. ทวิ 50 + ใบเสร็จเสียภาษี (ถ้ามี)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ( สำหรับกรณีที่มีรายได้อื่น )
5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า
กรณีเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบทะเบียนการค้า
3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ได้ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ)
4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า
* เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5. ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน