สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan – ธนาคารไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์

1. สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
2. เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  โดยใช้ 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ 3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น
3. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
30,001 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
300,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย :

ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

 
อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
วงเงินอนุมัติ
เจ้าของกิจการ
พนักงานประจำ
>= 250,000
23.5%
21.5%
100,000 - 249,999
25.5%
23.5%
50,000 - 99,999
27.5%
25.5%
<50,000
28.0%
28.0%

 

 

 

 

 

 

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฎิทิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
2. รายได้ขั้นต่ำ
2.1  20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
2.1  30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารแสดงรายได้

กรณีพนักงานประจำ
- สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน)
- สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีเงินเดือนเข้า)

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (ต้องเป็นชื่อผู้สมัครเพียงผู้เดียวเท่านั้น

ดูบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์อื่นๆ เพิ่มได้ที่นี่

สมัครบัตรเครดิต-สินเชื่อ-รีไฟแนนซ์-ครบทุกธนาคาร