สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan – ธนาคารไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์

1. สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
2. เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  โดยใช้ 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ 3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น
3. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
30,001 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 60