เช็คผลการสมัครบัตรเครดิต ผลอนุมัติบัตรเครดิตและผลอนุมัติสินเชื่อ

เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่อไปแล้ว การตรวจสอบเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตและเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ มีหลายช่องทางในการติดตามโดยคุณสามารถติดต่อไปยังธนาคารที่คุณยื่นใบสมัครไปได้โดยตรง หรือเช็คผลจากช่องทางอื่นโดยช่องทางติดต่อสอบถามผลการสมัครบัตรเครดิต ผลอนุมัติบัตรเครดิต และผลอนุมัติสินเชื่อ วิธีเช็คผลการสมัครบัตรเครดิต เช็คผลอนุมัติสินเชื่อ เช็คผลสมัครอนุมัติบัตรเครดิต

เพื่อความสะดวก ดังนี้

 1. โทรศัพท์สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า call center ของธนาคาร
 2. สอบถามจากสาขาธนาคารที่ทำการสมัครทำบัตรเครดิต /เจ้าหน้าที่เซลล์ที่รับสมัครทำบัตรเครดิต
 3. สอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครทำบัตรเครดิตของธนาคาร
 4. สอบถามผ่าน mobile application ของธนาคาร (ถ้ามี)

เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาของผู้ที่ต้องการเช็คผลการอนุมัติบัตรเครดิต และ เช็คผลการอนุมัติสินเชื่อ เราจึงรวบรวมข้อมูลคำถามพร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ของแต่ละธนาคาร

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและบริหารวงเงิน

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และบริหารวงเงินบัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า ชำระค่าบริการ หรือเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต เมื่อครบรอบเทอมการใช้งานบัตรเครดิต (วันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิตประจำเดือน ซึ่งจะกำหนดเป็นวันที่ชัดเจนของแต่ละเดือน เช่น ทุกวันที่ 10 ของเดือน เป็นต้น) ธนาคารจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและจัดส่งแจ้งให้คุณได้รับทราบ  โดยธนาคารอาจมีช่องทางการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไว้ให้คุณหลายช่องทาง เช่น

ช่องทางแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

 • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้
 • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน e-mail ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • การแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านเว็บไชต์ของธนาคาร (ผู้ถือบัตรเครดิตต้องสมัครใช้บริการ)
 • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน SMS กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้
 • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน Mobile

การเปิดใช้งานบัตรเครดิต และการใช้บัตรเครดิต

การเปิดใช้งานบัตรเครดิตเมื่อได้รับอนุมัติบัตรเครดิต (สำหรับมือใหม่) และการใช้บัตรเครดิต

การเปิดใช้งานบัตรเครดิตถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลายคน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารอำนวยความสะดวกในการเปิดใช้งานบัตรเครดิตไว้มาก ผู้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตสามารถศึกษาและทำตามด้วยตัวเองได้โดยง่าย   แต่สำหรับผู้สมัครทำบัตรเครดิตครั้งแรกหลายคนอาจมีคำถามว่าเมื่อคุณได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตแล้วคุณจะต้องทำอะไรต่อและคุณได้รับบัตรเคริตจากธนาคารโดยวิธีใด  ผ่านช่องทางไหน

การจัดส่งบัตรเครดิตให้กับผู้ได้รับการอนุมัติ

 • ที่อยู่ในการจัดส่งและรับบัตรเครดิต
  • หลังจากที่ธนาคารได้รับใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมเอกสารประกอบแล้วธนาคารจะนำเอกสารไปบันทึกข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตให้กับคุณ เมื่อคุณได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตแล้วธนาคารจะทำการส่งข้อมูลของคุณไปผลิตบัตรเครดิตและบรรจุซองเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต  จากนั้นธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในการรับบัตรเครดิต
  • หมายเหตุ สำหรับบางธนาคารอาจอำวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถมารับบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติที่สาขาที่ทำการของธนาคาร ที่ผู้สมัครทำบัตรเครดิตแจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร เนื่องจากผู้สมัครอาจมีความสะดวกในการรับบัตรเครดิตมากกว่าให้จัดส่งบัตรเครดิตไปยังที่อยู่ที่พักอาศัย
 • ซองจดหมายเอกสารบัตรเครดิต
  • โดยซองจดหมายเอกสารบัตรเครดิตที่คุณได้รับ จะประกอบด้วยบัตรเครดิต คู่มือการใช้บัตรเครดิต  หนังสือแจ้งวงเงินที่คุณได้รับอนุมัติซึ่งปกติจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ที่คุณมีอยู่

เช็คผลอนุมัติออมสิน ผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน ออนไลน์, TMB เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ ทุกธนาคาร

วิธีติดตาม เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต เช็คผลอนุมัติออมสินออนไลน์ บัตรเครดิตและสินเชื่อออนไลน์

การติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญซึ่งหลายคนในเมื่อไม่ทราบข้อมูลก็จะไม่รู้ว่าจะติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางใด การตรวจเช็คและติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตช่วยให้คุณทราบว่า

 • ธนาคารได้รับใบสมัครของคุณจริง และส่งเข้าระบบงานอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้วหรือยัง
 • เอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตที่แนบไปกับใบสมัครนั้นครบถ้วน ตกหล่นหรือไม่
 • ใบสมัครของคุณอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้ว

โดยการติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตที่จะอธิบายนี้ สามารถนำไปใช้กับการติดตามเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคล เช็คผลอนุมัติออมสิน ออนไลน์ เช็คผลอนุมัติสินเชื่อเงินสด และเช็คผลการสมัครบัตรกดเงินสดที่ทำไว้กับทางธาคารได้เช่นเดียวกัน

เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต และสมัครสินเชื่อได้อย่างไร

เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครทำบัตรเครดิตไปแล้ว คุณจะติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต เช่น

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร – การสมัครบัตรเครดิต

ก่อนดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารคุณ ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ และให้คะแนนเต็มสิบเกี่ยวกับ

 • ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ (หนี้สินของคุณที่มีกับธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตอื่นๆ มีจำนวนมากหรือไม่  เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนแล้วคุณผ่อนชำระหนี้สินไปสัดส่วนเท่าใด)
 • ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคุณ  (มีหลักแหล่งที่ตั้งชัดเจน ติดต่อง่ายสะดวก  เบอร์มือถือของคุณที่ให้กับธนาคารไว้ใช้งานได้ ติดต่อได้จริง)

ข้อวิตกกังวลในการสมัครบัตรเครดิต

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเป็นข้อวิตกกังวลของผู้สมัครหลายๆคน  เนื่องจากผู้ต้องการสมัครทำบัตรเครดิตบางคนอาจเคยยื่นใบสมัครบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ถูกปฏิเสธไม่อนุมัติบัตร   แต่กับอีกหลายคนพึ่งจะเป็นผู้สมัครทำบัตรเครดิตหน้าใหม่  และอยากรู้ว่าธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั้น จะพิจารณาอะไรบ้าง  แล้วเรามีมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติวเงินบัตรเครดิตหรือไม่   หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่า …

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

คุณเคยเจอไหม คุณเคยรู้สึกไหมว่าจะสมัครทำบัตรเครดิตสักใบสำหรับบางคนก็ได้รับอนุมัติง่ายเหลือเกิน กับอีกบางคนทำไมสมัครทำบัตรเครดิตทีไรไม่ผ่านสักที ธนาคารไม่ยอมอนุมัติบัตรให้สักใบ อาจมีหลายเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารให้แก่ผู้สมัคร ทั้งเหตุปัจจัยจากหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของธนาคาร และปัจจัยจากข้อมูลเอกสารการสมัครของผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั่นเอง

หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อมาแล้วว่า แล้วการสมัครทำบัตรเครดิตนั้น ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครทำบัตรเครดิตนั้นมีอะไรบ้าง และช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตในปัจจุบันก็มีเยอะ จะเลือกใช้ช่องทางการสมัครแบบไหนดีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัยและที่สำคัญมีโอกาสได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตมาใช้งาน

ช่องทางสมัครทำบัตรเครดิตปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น การสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ และการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ ซึ่งในปัจจุบันจะมีขั้นตอนสมัครที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตจะใช้เอกสารเหมือนกัน  ดังนั้น เราจึงขอช่วยให้คุณได้รู้จักวิธีการ ขั้นตอนและช่องทางในการ