สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต (Home Refinance)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต

โปรโมชั่นพิเศษ คุ้มเกินคุ้ม ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก

  •  เดือนที่ 1-6 = 0% 
  • เดือนที่ 7-36 = 3.00%
  • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR- 3.05%  หรือ ปัจจุบัน = 5.75%

**กรณีซื้อ MRTA ไม่ลดดอกเบี้ย**