การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร – การสมัครบัตรเครดิต

ก่อนดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารคุณ ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ และให้คะแนนเต็มสิบเกี่ยวกับ

  • ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ (หนี้สินของคุณที่มีกับธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตอื่นๆ มีจำนวนมากหรือไม่  เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนแล้วคุณผ่อนชำระหนี้สินไปสัดส่วนเท่าใด)
  • ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคุณ  (มีหลักแหล่งที่ตั้งชัดเจน ติดต่อง่ายสะดวก  เบอร์มือถือของคุณที่ให้กับธนาคารไว้ใช้งานได้ ติดต่อได้จริง)

ข้อวิตกกังวลในการสมัครบัตรเครดิต

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเป็นข้อวิตกกังวลของผู้สมัครหลายๆคน  เนื่องจากผู้ต้องการสมัครทำบัตรเครดิตบางคนอาจเคยยื่นใบสมัครบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ถูกปฏิเสธไม่อนุมัติบัตร   แต่กับอีกหลายคนพึ่งจะเป็นผู้สมัครทำบัตรเครดิตหน้าใหม่  และอยากรู้ว่าธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั้น จะพิจารณาอะไรบ้าง  แล้วเรามีมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติวเงินบัตรเครดิตหรือไม่   หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่า …

บริการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์

บริการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ Citibank

เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่าน
เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์
รับวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์วิธีการขอเพิ่มวงเงินถาวร วิธีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
วงเงินในบัญชี คือจำนวนเงินที่ธนาคารได้อนุมัติไว้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ว่าสามารถนำไปใช้ได้ล่วงหน้า สมาชิกบัตรเครดิตฯ สามารถนำวงเงินไปรูดซื้อสินค้าตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินของท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การอนุมัติขอเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานของบัตรเครดิตของท่าน และเอกสารที่ท่านได้ส่งเข้ามา วงเงินที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ภายในของธนาคารซิตี้แบงก์
วงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ภายใน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง
ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ท่านสามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินถาวรเพื่อเพลิดเพลินกับอิสรภาพทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สำหรับการใช้จ่ายพิเศษของท่านตามร้านค้า ร้านอาหาร …

บริการตรวจสอบข้อมูลยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต Citibank

บริการตรวจสอบข้อมูลยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต Citibank

ท่านผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของซิตี้แบงค์ น่าจะสามารถทราบรายละเอียดบัญชีของท่าได้จากการรับจดหมายค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของท่านได้อีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคออนไลน์ ด้วยการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดบัญชีผ่านเว็บไซต์

โดยคุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ตามความสะดวกของคุณ คุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ล่าสุด และย้อนหลัง 12 เดือน ได้ง่ายๆ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย 2 ทางเลือก ในการเข้าสู่ระบบ 2 ทางเลือกในการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th และเข้าสู่หมวดหมู่บริการออนไลน์ โดยสามารุเข้าสูระบบได้ด้วย 2ช่องทางคือ

1. เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรเครดิต