การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและบริหารวงเงิน

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และบริหารวงเงินบัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า ชำระค่าบริการ หรือเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต เมื่อครบรอบเทอมการใช้งานบัตรเครดิต (วันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิตประจำเดือน ซึ่งจะกำหนดเป็นวันที่ชัดเจนของแต่ละเดือน เช่น ทุกวันที่ 10 ของเดือน เป็นต้น) ธนาคารจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและจัดส่งแจ้งให้คุณได้รับทราบ  โดยธนาคารอาจมีช่องทางการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไว้ให้คุณหลายช่องทาง เช่น

ช่องทางแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน e-mail ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • การแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านเว็บไชต์ของธนาคาร (ผู้ถือบัตรเครดิตต้องสมัครใช้บริการ)
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน SMS กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้
  • การจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน Mobile

เบอร์โทรติดต่อ และบริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+ เช็ควงเงินบัตรยูเมะพลัส

บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+ เช็ควงเงินบัตรยูเมะพลัส

สมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+ ที่ต้องการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายและเช็คยอดวงเงินบัตรยูเมะพลัส เพื่อวางแผนการใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตร   มีช่องทางติดต่อเพื่อตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เช็คยอดวงเงิน และสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางติดต่อหลัก ดังนี้

ช่องทางการติดต่อยูเมะพลัส Umay+

สมาชิกยูเมะพลัส สามารถติดต่อยูเมะพลัส Umay+ ได้ 6 ช่องทางหลัก

  1. ผ่านเว็บไซต์ http://www.umayplus.com/
  2. สาขายูเมะพลัส Umay+ ที่กระจายอยู่ตามจุดบริการหลักต่างๆ

    : ติดต่อยูเมะพลัสที่สาขา ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิต

ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตรวจสอบยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เพื่อวางแผนการใช้บัตรและวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เมื่อใด

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มีช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าสมาชิกได้ตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบยอดวงเงินบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อเงินกู้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ผ่านช่องทางการติดต่อหลักของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ดังนี้

1. เว็บไซต์ : http://www.firstchoice.co.th/  บริการเฟิร์สช้อยส์ออนไลน์

บริการเฟิร์สช้อยส์ออนไลน์ ลูกค้าสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์สามารถตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ได้จากการเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ http://www.firstchoice.co.th/    เลือก หัวข้อ บริการออนไลน์ และ แถบ “เข้าสู่ระบบ

บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินอิออนยัวร์แคช-ติดต่ออิออน

การติดต่อและใช้บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินอิออนยัวร์แคช

สำหรับผู้ที่ใช้บริการบัตรอิออน ที่ต้องการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็คยอดวงเงินบัตรอิออน วงเงินอิออนยัวร์แคช  ว่ามามีรายการใช้จ่ายอะไรบ้าง คงเหลือวงเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน และวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตรเมื่อครบกำหนดชำระเงิน

เราขอแนะนำบริการของอิออนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานบัตรและสินเชื่อของอิออน รวมถึงแนะนำช่องทางการติดต่ออิออนที่สะดวกรวดเร็ว และบริการเสริมเพิ่มเติมของอิออน ดังนี้

1. บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็คยอดวงเงินบัตรอิออนสินเชื่อเงินกู้ อิออนยัวร์แคช

AEON มีช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอิออน เช็ควงเงินบัตรอิออน สินเชื่อเงินกู้ อิออนยัวร์แคช ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

ช่องทางที่ 1