ติดตาม เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต และเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ

วิธีติดตาม เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตและสินเชื่อ

การติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญซึ่งหลายคนในเมื่อไม่ทราบข้อมูลก็จะไม่รู้ว่าจะติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางใด การตรวจเช็คและติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตช่วยให้คุณทราบว่า

 • ธนาคารได้รับใบสมัครของคุณจริง และส่งเข้าระบบงานอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้วหรือยัง
 • เอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตที่แนบไปกับใบสมัครนั้นครบถ้วน ตกหล่นหรือไม่
 • ใบสมัครของคุณอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารแล้ว

โดยการติดตามเช็คผลการสมัครบัตรเครดิตที่จะอธิบายนี้ สามารถนำไปใช้กับการติดตามเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบุคคล เช็คผลอนุมัติสินเชื่อเงินสด และเช็คผลการสมัครบัตรกดเงินสดที่ทำไว้กับทางธาคารได้เช่นเดียวกัน

เช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต และสมัครสินเชื่อได้อย่างไร

เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครทำบัตรเครดิตไปแล้ว คุณจะติดตามเช็คผลอนุมัติบัตรเครดิต และเช็คผลอนุมัติสินเชื่ออย่างไร

 • การติดตามเช็คผลการสมัครทำบัตรเครดิต

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคาร – การสมัครบัตรเครดิต

ก่อนดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารคุณ ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ และให้คะแนนเต็มสิบเกี่ยวกับ

 • ภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ (หนี้สินของคุณที่มีกับธนาคารต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตอื่นๆ มีจำนวนมากหรือไม่  เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนแล้วคุณผ่อนชำระหนี้สินไปสัดส่วนเท่าใด)
 • ที่อยู่อาศัย สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคุณ  (มีหลักแหล่งที่ตั้งชัดเจน ติดต่อง่ายสะดวก  เบอร์มือถือของคุณที่ให้กับธนาคารไว้ใช้งานได้ ติดต่อได้จริง)

ข้อวิตกกังวลในการสมัครบัตรเครดิต

การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเป็นข้อวิตกกังวลของผู้สมัครหลายๆคน  เนื่องจากผู้ต้องการสมัครทำบัตรเครดิตบางคนอาจเคยยื่นใบสมัครบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ถูกปฏิเสธไม่อนุมัติบัตร   แต่กับอีกหลายคนพึ่งจะเป็นผู้สมัครทำบัตรเครดิตหน้าใหม่  และอยากรู้ว่าธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั้น จะพิจารณาอะไรบ้าง  แล้วเรามีมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติวเงินบัตรเครดิตหรือไม่   หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่า …

ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิต และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

การสมัครผ่านช่องทางสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ หรือสมัครกับสาขาธนาคาร ช่องทางไหนมีโอกาสได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตมากกว่ากัน ?

เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมในการสมัครทำบัตรเครดิตแล้ว อาจมีคำถามว่า ? ต้องสมัครที่ไหน สมัครกับใคร  สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ หรือสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตช่องไหนเร็ว ?แต่ละธนาคารใช้เวลาการพิจารณาอนุมัติสมัครบัตรเครดิตทั้งหมดกี่วัน?

สำหรับผู้ที่พึ่งสมัครทำบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก อาจจะพบปัญหาเหล่านี้ เช่น

 • สมัครทำบัตรเครดิตที่สาขาธนาคาร ได้เพียงช่องทางเดียวหรือไม่?
 • มีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาชักชวนให้สมัครทำบัตรเครดิต จะมั่นใจได้อย่างไรว่าโทรจากธนาคารจริง?
 • เพื่อนหรือคนรู้จักชักชวนให้ไปสมัครทำบัตรเครดิตด้วย จะทำอย่างไรดี?
 • มีตัวแทนของธนาคารที่รับทำสมัครบัตรเครดิต จะฝากเอกสารสมัครบัตรเครดิตกับเขาได้หรือไม่?
 • มีเว็บที่รับ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทำบัตรเครดิต

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทำบัตรเครดิต

ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครเดิตให้กับผู้สมัครได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตไม่ขัดกับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด ซึ่งแต่ละธนาคารอาจมีรายละเอียดคุณสมบัติปลีกย่อยที่กำหนดไว้แตกต่างกัน  ผู้สมัครทำบัตรเครดิต  จึงควรทำความเข้าใจกับคุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตแต่ละใบที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้  ทั้งการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ตัวอย่าง รายละเอียดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนดไว้  เช่น

 • รายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ต้องมีคุณสมบัติเข้ากับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • เป็นผู้มีรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆรวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน
  • เป็นผู้มีรายได้หรือเคยมีรายได้จากการทำมาหาได้ของตนเองโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้าโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สมัครทำบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

คุณเคยเจอไหม คุณเคยรู้สึกไหมว่าจะสมัครทำบัตรเครดิตสักใบสำหรับบางคนก็ได้รับอนุมัติง่ายเหลือเกิน กับอีกบางคนทำไมสมัครทำบัตรเครดิตทีไรไม่ผ่านสักที ธนาคารไม่ยอมอนุมัติบัตรให้สักใบ อาจมีหลายเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารให้แก่ผู้สมัคร ทั้งเหตุปัจจัยจากหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของธนาคาร และปัจจัยจากข้อมูลเอกสารการสมัครของผู้สมัครทำบัตรเครดิตนั่นเอง

หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อมาแล้วว่า แล้วการสมัครทำบัตรเครดิตนั้น ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครทำบัตรเครดิตนั้นมีอะไรบ้าง และช่องทางการสมัครทำบัตรเครดิตในปัจจุบันก็มีเยอะ จะเลือกใช้ช่องทางการสมัครแบบไหนดีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัยและที่สำคัญมีโอกาสได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตมาใช้งาน

ช่องทางสมัครทำบัตรเครดิตปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น การสมัครทำบัตรเครดิตออนไลน์ และการสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ ซึ่งในปัจจุบันจะมีขั้นตอนสมัครที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทำบัตรเครดิตจะใช้เอกสารเหมือนกัน  ดังนั้น เราจึงขอช่วยให้คุณได้รู้จักวิธีการ ขั้นตอนและช่องทางในการ

บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิต

ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เช็คยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตรวจสอบยอดวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เพื่อวางแผนการใช้บัตรและวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เมื่อใด

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มีช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าสมาชิกได้ตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบยอดวงเงินบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อเงินกู้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ผ่านช่องทางการติดต่อหลักของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  ดังนี้

1. เว็บไซต์ : http://www.firstchoice.co.th/  บริการเฟิร์สช้อยส์ออนไลน์

บริการเฟิร์สช้อยส์ออนไลน์ ลูกค้าสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์สามารถตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ได้จากการเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ http://www.firstchoice.co.th/    เลือก หัวข้อ บริการออนไลน์ และ แถบ “เข้าสู่ระบบ