สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต (Home Refinance)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต

โปรโมชั่นพิเศษ คุ้มเกินคุ้ม ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

  • อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 6 เดือนแรก
  • เดือนที่ 7-36 = MRR - 5.75%  ต่อปี
  • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR - 3.90% ต่อปี

**กรณีซื้อ