ฉลาดใช้บัตรเครดิตให้รวย

ฉลาดใช้บัตรเครดิตให้รวยและหลักการใช้บัตรเครดิต

เมื่อคุณมีบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการต่างๆก็เป็นเรื่องที่สะดวกสบาย ใช้ง่ายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะสร้างหนี้ให้กับเราเองได้มหาศาลทีเดียวครับ วันนี้เรามีหลักการใช้บัตรเครดิตให้รวย มาฝากกันครับ

1 คนรวยจะมีบัตรเครดิต 1-2 ใบเท่านั้น ไม่ควรมีบัตรเครดิตมากกว่านี้และพยายามเลือกบัตรเครดิตที่ไม่เสียเงินค่าธรรมเนียมรายปีด้วยนะครับ เพราะถ้าเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิตจะได้ไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมรายปี

2 บัตรเครดิตหรือเงินพลาสติกนั้น ทำให้เราไม่ต้องถือเงินสด สามารถใช้แทนเงินสดได้ สะดวกสบาย การใช้บัตรเครดิตแต่ละครั้งเรายังได้คะแนนสะสมได้รับของรางวัลอีก บางร้านที่เราใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดยังได้ส่วนลดด้วย

3 เรื่องสำคัญที่สุดคือ ผูกบัตรเครดิตกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อใช้บัตรเครดิตครั้งใดให้หักจากบัญชีออมทรัพย์นั้น ด้วยเงินเต็มยอดทุกครั้ง ไม่ควรชำระขั้นต่ำพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้บัตรเครดิตคือการก่อหนี้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะบังคับใจตัวเองได้คือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตภายในวงเงินที่สามารถชำระคืนได้เท่านั้น

4 คนรวยจะจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอุปโภคบริโภคต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต เพราะทำให้เรารู้รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน อีกทั้งยังได้แต้มจากบัตรเครดิตเพื่อแลกของรางวัลอีกด้วยซึ่งนี้เป็นหลักการใช้บัตรเครดิตเฉพาะสิ่งที่จำเป็ฯเท่านั้น

5 การใช้บัตรเครดิตให้รวยอีกวิธีคือการเก็บเงินไว้ธนาคาร แล้วใช้จ่ายสิ่งจำเป็นผ่านบัตรเครดิต เช่น เวลาเติมน้ำมันรถยนต์ก็ใช้บัตรเครดิต เวลาซื้อของใช้ประจำเดือนก็ใช้บัตรเครดิต หรือเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ใช้บัตรเครดิต แต่ต้องชำระด้วยยอดเต็มจำนวนทุกครั้ง

6 หลีกเลี่ยงการเบิกเงินสดล่วงหน้าเพราะในการเบิกแต่ละครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมของยอดเงินที่เบิกทันที ดอกเบี้ยจากการกดเงินสดจะถูกคิดนับแต่วันที่เบิกเงินสดออกมาใช้จนถึงวันชำระคืน คำแนะนำของผมคือ หากเราไม่ได้มีบัตรเครดิตไว้กดเงินสดแล้ว ก็หักห้ามใจด้วยการทำลายรหัสกดเงินสดทิ้งทันทีที่ได้รับ และไม่ควรจำรหัสดังกล่าว เมื่อเราไม่มีรหัส เราก็ไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้

7 การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เราเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตจะเสียดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อ ชำระหนี้เพียงบางส่วน ชำระขั้นต่ำ ชำระหนี้ล่าช้าหรือไม่ชำระหนี้เลย โดยธนาคารผู้ออกบัตรจะคิดดอกเบี้ยจากวันที่ผู้ออกบัตรจ่ายเงินให้ร้านค้า แต่ถ้าเราใช้จ่ายบัตรเครดิตตามกำหนดและชำระเต็มจำนวนเราก็ไม่เสียดอกเบี้ย

8 นำบิลบัตรเครดิตมาบันทึกรายรับรายจ่าย เราจะรู้ว่าในแต่ละเดือนเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ เมื่อเราตัดยอดบัตรเครดิตทั้งหมดไว้กับบัญชีธนาคาร การใช้เงินของเราจะหมุนไปในแต่ละเดือน และทำให้เราได้รับรางวัลมากมาย นี้เป็นหลักการใช้บัตรเครดิตของคนรวย

อยากให้ท่านผู้อ่านลองนำเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปลองวางแผนการใช้บัตรเครดิตของคุณดูนะครับ ไม่แน่ คุณอาจจะเหลือวงเงินในบัตรมากขึ้นเป็นทวีคุณเลยก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.