บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by ktc proud

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD      

ให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD  มอบสิทธิประโยชน์ให้คุณใช้บัตรได้ 2 วงเงินในบัตรเดียว   โดยสามารถเบิกถอนกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคาร  หรือสามารถเลือกแบ่งผ่อนชำระสินค้ากับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย นานสูงสุดถึง 12 เดือน (บริการ FLEXI) ให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เรื่องเงินของคุณก็ง่ายเป็นเรื่องกล้วยๆ

 • บัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by ktc proud คือ สินเชื่อที่อนุมัติวงเงินประเภทหมุนเวียนเพื่อให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน   หรือโอกาสพิเศษ
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC Proud เป็นเสมือนบัตรกดเงินสด สามารถเบิกถอนเงินสดได้จากตู้ ATM ของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย ครั้งแรก 1 เท่าของรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 10,000 โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • เมื่อคุณสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC Proud เพื่อใช้ในการแบ่งชำระค่าใช้จ่ายบัตร Flexi ตามที่ตกลงกับ KTC และเบิกถอนวงเงินได้ตลอด
 • ยอดชำระขั้นต่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่เรียกเก็บหรือ 500 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 เงื่อนไขการสมัครบัตร และการอนุมัติวงเงินบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย

 • อนุมัติการผ่อนสินค้าได้ภายใน 20 นาที
 • ผู้สมัครต้องมีฐานเงินเดือน 7,000 บาท
 • สามารถสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย ได้ที่บิ๊กซี 34 สาขาทั่วประเทศ
 • โอนเงินภายใน 3 วันนับจากได้รับการอนุมัติ
 • วงเงินอนุมัติครั้งแรกอนุมัติ 1 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 10000 บาทเมื่อครบ 3 รอบบัญชี จะพิจารณาปรับเพิ่มให้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD

 • ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้:ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเบิกถอน:ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าทวงถามหนี้ค้างชำระ 100 บาทต่องวดการค้างชำระ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ลักษณะสำคัญของบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD

 • วงเงินอนุมัติของบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by ktc proud ครั้งแรกอนุมัติ 1 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ยืม ขึ้นอยู่กับยอดเงินในการแบ่งชำระของคุณในแต่ละงวด และตามที่ตกลงใช้บริการแบ่งชำระ FLEXI กับเคทีซี โดยคุณสามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดที่เรียกเก็บหรือ 500 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและหรือตามจำนวนเงินที่กำหนดตามงวดการแบ่งชำระกับ KTC
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  รวมสูงสุดไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินบริการได้ชำระ FLEXI ตามตัวอย่างสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน flat rate เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกต่อปี เช่น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 29%9ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเท่ากับ 23.07% ต่อปี (ผ่อนชำระ 3 เดือน) เท่ากับ 26.07% ต่อปี (ผ่อนชำระ 6 เดือน) และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเท่ากับ 27.44% ต่อปี (ผ่อนชำระ 12 เดือน) เป็นต้น
 • คุณจะต้องเก็บรักษาบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD และรหัสประจำตัวบัตร (รหัสบัตรกดเงินสด) ไว้เป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสประจำตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย ให้บุคคลอื่นทราบ รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย หรือรหัสประจำตัวให้บุคคลอื่นใช้แทน

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรกล้วย กล้วย

 • เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินจากเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราสูงสุดรวมไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 • ค่าทวงถามหนี้ค้างชำระ 100 บาทต่องวดการค้างชำระ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเคทีซีได้มอบหมายให้ บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน

การชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด

 • คุณสามารถชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดโดยที่บัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD เป็นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียนคุณสามารถชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องชำระคืนอย่างน้อยตามยอดชำระขั้นต่ำ และภายในวันที่กำหนดชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งยอด
 • ในกรณีที่คุณใช้บริการแบ่งชำระ FLEXI เคทีซี (บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ KTC Phone 02 123 5000 สำหรับการสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์บัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD

สมัครบัตรเครดิต คลิก


โปรแกรมพิเศษ !!

สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ต้องการใช้เงินก้อน อยากขอสินเชื่อ กู้เงินก้อน แนะนำสินเชื่อบุคคล คลิกที่นี่

สมัครสินเชื่อบุคคล รายได้น้อยกว่า 30000 บาท


ดูบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์อื่นๆ เพิ่มได้ที่นี่